Steun met een testament

Steun met een testament

Een testament is een juridisch document waarin iemand vastlegt wat er met zijn of haar bezittingen moet gebeuren na overlijden. 

Waarom ons asiel in jouw testament?

Testamentaire legaten en schenkingen zijn samen met vrijwilligerswerk bijzonder belangrijk voor het verder kunnen vervullen van ons maatschappelijk doel, en voor de verderzetting in de toekomst van onze opdracht voor dierenopvang en verzorging. Het is onder meer dankzij legaten en schenkingen dat ons asiel ononderbroken heeft kunnen functioneren sinds de stichting in 1897 door Alice Buysse. Zo hebben legaten ons in staat gesteld om het nieuwe asielgebouw te bekostigen. 

Ons asiel is door de staat (ministerie van financiën) officieel erkend als vereniging met maatschappelijk doel en zonder winstoogmerk en geniet daarom van bijzonder lage successierechten beperkt tot slechts 8,8% ongeacht het bedrag van de successie, en dit op zowel roerende bezittingen als op onroerende eigendommen. Legaten worden op een professionele en discrete wijze behandeld door onze organisatie die daarvoor samenwerkt met haar vaste of uw notaris

Steun met een testament

Hoe?

Een legaat of schenking kan onder de vorm van een akte die opgesteld wordt bij de notaris.

Vrijblijvend kunt u onze notaris raadplegen, eventueel samen met ons bestuur. Alle legatenintenties worden er met de grootste discretie en confidentialiteit behandeld.

Een tweede mogelijkheid is een eigenhandig geschreven testament. Dit moet wel gedagtekend en ondertekend zijn. Wilt u zeker zijn dat alles uitgevoerd zal worden zoals u wenst, dan is het raadzaam dit testament af te geven aan een notaris die het zal laten registreren.

Voor meer informatie, neem gerust contact op met onze organisatie via onderstaande knop. Het bestuur en onze notaris geven je graag vrijblijvende uitleg.

Contacteer ons